جنس بدنه تابلوهای تارمون به دلیل استفاده از میخ در طراحی و بافت دارای ضخامت 16 میلیمتری است. این ضخامت در تابلوهای بزرگ باعت سنگینی تابلو و کمی دشواری در نصب آن می گردد. لذا تارمون جهت راحتی خرید مشتریان تیم نصب تارمون تابلوهای سایز 90 سانتی متر را به صورت رایگان در شهرهای اصفهان و تهران در منزل مشتریان عزیز و در محل درخواستی ایشان نصب می نماید.

امیدواریم با گسترده شدن تیم نصب در سراسر کشور بتوانیم این خدمت را نیز در سراسر ایران به مشتریان عزیز ارائه دهیم.